Tuesday, June 10, 2008

EMPOWERMENT KEROHANIAN

EMPOWERMENT KEROHANIAN

Kita perlu mempunyai amalan harian, mingguan, bulanan dan tahunan tertentu seperti yang telah dicadangkan oleh pimpinan gerakan Islam yang tersohor. Selaras dengan sepuluh rukun Bai’ah yang menjadi amalan para activist gerakan Islam kita wajar memperkasa ruhani dengan jadual harian yang mengandungi iltizam dan komitment yang bersifat ruhaniah seperti yang tertera pada agenda berikut:

1. Kekuatan fizikal (menunaikan tangungjawab kesihatan)
Tindakan:
1. pemeriksaan kesihatan, perubatan dan penjagaan badan
2. mengelakkan dari makanan atau minuman yang merangsang serta merokok
3. mengambil berat tentang kesihatan
4. menghindar arak, makanan yang memabukkan dan
5. bersukan dan latihan jasmani

2. Berakhlak murni (menunaikan tuntutan tatasusila)
Tindakan:
1. bersikap benar dalam pertuturan dan tidak berbohong sama sekali
2. setia dengan amanah, tutur-bicara dan janji
3. beranni melaksanakan hak kewajipan dan mengakui kesalahan
4. bersopan, bersungguh-sungguh dan ceria
5. besifat malu, peka dan merendah diri
6. adil, saksama dan mengawal perasaan marah
7. melakukan khidmat awam
8. penyayang, berhati mulia, bertoleransi dan berlemah lembut

3. Fikiran yang berilmu pengetahuan (menunaikan kewajipan pendidikan dan pembelajaran)
Tindakan:
1. membaca wirid (zikir) harian, serta membaca dan menghayati al-Quran di samping mendengarnya
2. mempelajari sejarah Nabi s.‘a.w dan sejarah golongan salaf
3. merujuk hadis-hadis Nabi dan menghafal hadis 40
4. mempelajari pelajaran aqidah dan cabang-cabang fekah
5. mengadakan perpustakaan peribadi yang dapat membantu untuk menggarap ilmu pengetahuan secara am

4. Keupayaan mendapat sumber pendapatan (menunaikan tanggungjawab kerjaya dan pembiayaan)
Tindakan:
1.melakukan kerja sendiri secara bebas
2. tidak mementingkan kerja di insitusi kerajaan
3. berkerja dengan tekun dan teliti di samping tidak menipu
4. membuat penentuan dengan baik dan meunaikan hak orang ramai
5. menghindari sumber pendapatan yang haram
6. menjauhi riba dalam semua urusan transaksi
7. berkhidmat untuk meneguhkan kemakmuran warga Islam dan tekun membangunkan ekonomi negara
8. mengeluarkan perbelanjaan peribadi dalam urusan dakwah
9. membuat simpanan untuk waktu kecemasan dan menghindari kemewahan

5. Pegangan aqidah yang sahih (menunaikan tuntutan aqidah)
Tindakan:
1. memahami Islam sebagai tatanan yang syumul dalam segenap aspek kehidupan
2. mengimani ayat-ayat al-Quran berkenaan sifat-sifat Allah tanpa takwil dan tidak mengabaikan langsung
3. tidak mengkafirkan individu muslim yang mengakui dua kalimah syahadah
4. cara berdoa kepada Allah SWT adalah tidak menyentuh masalah akidah
5. menyangkal dan menentang dakwaan mengetahui perkara ghaib
6. ziarah kubur adalah sunnah secara yang bertepatan dengan kaedah yang diriwayatkan (ma’thur).
7. mengasihi golongan soleh dan para wali dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT.
8. menentang bidaah yang tidak berasaskan kepada agama Allah

6. Perlaksanaan ibadat yang sahih (menunai kewajipan perhambaan)
Tindakan:
1. mengawasi gerak-geri berhadapan Allah secara berterusan
2. bersuci dan berwudhuk dengan elok
3. menunaikan solat di dalam waktunya
4. berpuasa pada bulan ramadhan dan menunaikan haji
5. meghadirkan niat jihad
6. memperbaharui taubat dan istighfar
7. bermujahadah mengawal nafsu dan gelojak perasaan

7. Mujahadah diri (menunaikan kewajipan mujahadah)
Tindakan:
1. mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ketaatan
2. menghindari maksiat
3. melebihkan amalan baik mengatasi kejahatan
4. membanyakkan amalan soleh dan amal kebajikan

8. Bersungguh-sungguh menjaga masa (melaksanakan tuntutan masa dengan sesuai)
Tindakan:
1. menggunakan waktu dengan mendapatkan hasil yang baik
2. mengetahui keutamaan
3. membiasakan diri untuk menguruskan masa dan mengatur tugasan dengan baik

9. Bertata-tertib menguruskan hal-ehwal diri (menjaga disiplin tugas)
Tindakan:
1. menyusun kerja di samping mengemas peralatan dan perkakas tempat kerja
2. menjaga tata susila dalam hubungan kekeluargaan dan kemasyarakatan
3. merancang pertemuan dan tugasan

10. Menjadi orang yang berguna kepada orang lain (melaksanakan tugas dalam menjaga keselamatan dan kepentingan orang lain)
Tindakan:
1. menunaikan hak persaudaraan seperti berkasih-sayang, hormat-menghormati, tolong-menolong dan mengutamakan orang lain dari diri sendiri (ithar)
2. turut serta meningkatkan kemakmuran warga Islam dengan memberikan sokongan padu menjayakan projek-projek umat Islam.
3. melakukan latihan khidmat awam

Sumber:
Lihat :Dr Abd.Hamid al Ghazali “Haula Asasiyat al Masyru’ al-Islami Li Nahdhati al Ummah”, Cet. Dar al Tauzi’ Wa al Nasyr al Islamiah, Kaherah,2000, hal.: 155

No comments: